صندوق مشارکت در صادرات

با شرکت در صندوق صادرات فروشگاه اپتکس می توانید از سود سرمایه گذاری 15% در ماه برخوردار شوید.

مزایای این صندوق:

نیاز به سرمایه گذاری با ارقام سنگین نیست.

می توانید در سایت مشغول فعالیت شوید و سود فعالیت خودرا در همین جا سرمایه گذاری کنید

می توانید جهت صادرات یک کالای خاص با ما مشارکت کنید

مبالغ جمع آوری شده در این صندوق توسط مدیران شرکت تبدیل به کالای درب اتوماتیک شده و به مقصد کشور عمان صادر می گردد. و پس از دریافت کالا در کشور مقصد و فروش آن سود آن به همراه اصل پول به حساب شرکت کنندگان پرداخت میگردد.

از جمله مزایای این طرح این میباشد که دوره ها و بازه های زمانی جهت سود دهی یک ماهه یا بیشتر نمیباشد.

پس از ارسال بار به کشور مقصد ظرف کمتر از 3 هفته سود سرمایه گذاری به همراه اصل پول به حساب سرمایه گذاران واریز میگردد.

همچنین این طرح هر هفته قابل انجام است. به عنوان مثال شما میتوانید به جای آنکه 10 میلیون تومان در یک هفته سرمایه گذاری کنید میتوانید طی دو هفته و به ازاء هر هفته 5 میلیون تومان سرمایه گذاری کنید.

 

سرمایه گذاری بدون ریسک

 

 

امکان سرمایه گذاری مجدد و کسب سود از سود

 

 

 

نرخ سود جذاب و قابل اتکا

 

 

 

امینت و شفافیت در سرمایه گذاری

 

 

 

جریان درآمدی ماهانه

 

 

به مشاوره نیاز دارید؟

فرم ثبت نام در مشارکت