در این پلن سرمایه شما در بخش های تولیدی و واردات سرمایه گذاری می شود و حداقل مدت دوره آن یک ساله می باشد. سرمایه شما صرف خرید مواد اولیه و یا واردات کالا از چین میگردد. این سرمایه بدلیل طول مدت تولید و زمان ثبت سفارش در چین تا زمان فروش آن طولانی است مانند پلن طلایی محدودیت سرمایه گذاری ندارد ولی حداقل یکسال سرمایه شما سپرده گذاری می گردد.

جهت سرمایه گذاری مبلغ سرمایه گذاری خود را از طریق پرداخت دلخواه واریز میکنید و این  مبلغ در کیف پول شما ذخیره میگردد.

نکته: چنانچه به هر دلیل پس از گذشت چند ماه از سرمایه گذاری خود منصرف شدید سود سرمایه گذاری بصورت نصف برای شما محاسبه میگردد و اصل پول پس از محاسبات سود و زیان به حسابتان عودت میشود.

بطور مثال:

اگر مبلغ 100 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده باشید به مدت شش ماه باید مبلغ 60 میلیون تومان دریافت کنید. اگر این دوره را برای یک سال ادامه دهید مبلغ سرمایه گذاری با همان سود 10 درصد یعنی همان 120 میلیون تومان دریافت کرده اید. و اصل پول نیز عودت می شود.

اما اگر پس از شش ماه سرمایه خود را تقاضا کنید نصف سود واریزی یعنی مبلغ 30 میلیون تومان کسر خواهد گردید و مبلغ 70 میلیون تومان عودت داده میشود.

 

 

در صورت هرگونه سوال لطفا در فرم زیر مطرح کنید: