نحوه تحویل سفارشات

سفارشات من چه زمانی ارسال می شود؟

کلیه سفارشان اجناس ظرف کمتر از سه روز ارسال میگردد اما در صورتی که سفارش نیاز زمان بیشتری باشد جهت هماهنگی با مشتریان تماس حاصل خواهد شد و کمتر از دو هفته تحویل می گردد.

محل تحویل سفارشات من کجاست؟

سفارشات تهران درب منزل و سفارشات شهرستان با هماهنگی مشتریان به یکی از پایانه های باربری از ترمینال اتوبوس رانی ، ترمینال پرواز های داخلی و یا باربری ها ارسال می گردد و در روز ارسال بیجک بارنامه برای مشتریان ارسال می گردد.

زمان تحویل

پس از ثبت خرید در وبسایت ظرف کمتر از سه روز کالا تحویل مشتری خواهد شد. در صورت ارسال به شهرستان با مشتریان جهت ارسال هماهنگی های لازم انجام خواهد گرفت و بارنامه ارسال برایشان ارسال میگردد.

پیگیری سفارش

جهت پیگیری سفارشان مشتریان می توانند با شماره های55508710 و یا 55508577 تماس حاصل فرمایند